Sản phẩm cho cây trồng

BIO - Humic
Liên hệ

Sản phẩm Humic Bio cung cấp dinh dưỡng, cải tạo đất, giải độc...

Phân bón lá Biomix 01
Liên hệ

Phân bón lá Biomix 01 cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa trung vi lượng...

BIO EM (dạng lỏng)
Liên hệ

Sản phẩm là tập hợp các chủng vi sinh có lợi cho nông nghiệp như:...

BIO EM (dạng rắn)
Liên hệ

BIO EM là tập hợp các chủng vi sinh vật có lợi cho cây trồng

BIO BACTER 01 (Dạng rắn)
Liên hệ

BIO BACTER 01 là sản phẩm chứa vi sinh có lợi gồm Trichoderma và Az...

BIO BACTER 01 (Dạng lỏng)
Liên hệ

Dòng sản phẩm chứa Trichoderma và vi khuẩn cố định đạm Azotoba...

BIO BACTER 02 (Dạng rắn)
Liên hệ

BIO BACTER 02 là sản phẩm gồm các chủng vi khuẩn Bacillus, Pseudomonas...

BIO BACTER 02 (Dạng lỏng)
Liên hệ

BIO BACTER là dòng sản phẩm chưa vi khuẩn Bacillus và Pseudomonas

BIO BACTER 03 (Dạng rắn)
Liên hệ

Sản phẩm là tập hợp các chủng vi sinh ký sinh côn trùng, BT diệt...

BIO BACTER 03 (Dạng lỏng)
Liên hệ

Sản phẩm BIO BACTER 03 là tập hợp các loài nấm kí sinh côn trùng...

BIO CIDMIN
Liên hệ

BIO CIDMIN là sản phẩm chứa dịch acid amin thủy phân từ trùng qu...

Siêu lân
Liên hệ

Siêu lân giúp phân hóa mầm hoa, ra hoa đồng loạt, xử lý ra hoa

Email Zalo
0909 575 223