Phân vi sinh vật

BIO BACTER 03 (Dạng lỏng)
Liên hệ

Sản phẩm BIO BACTER 03 là tập hợp các loài nấm kí sinh côn trùng...

BIO BACTER 03 (Dạng rắn)
Liên hệ

Sản phẩm là tập hợp các chủng vi sinh ký sinh côn trùng, BT diệt...

BIO BACTER 02 (Dạng lỏng)
Liên hệ

BIO BACTER là dòng sản phẩm chưa vi khuẩn Bacillus và Pseudomonas

BIO BACTER 02 (Dạng rắn)
Liên hệ

BIO BACTER 02 là sản phẩm gồm các chủng vi khuẩn Bacillus, Pseudomonas...

BIO BACTER 01 (Dạng lỏng)
Liên hệ

Dòng sản phẩm chứa Trichoderma và vi khuẩn cố định đạm Azotoba...

BIO BACTER 01 (Dạng rắn)
Liên hệ

BIO BACTER 01 là sản phẩm chứa vi sinh có lợi gồm Trichoderma và Az...

BIO EM (dạng rắn)
Liên hệ

BIO EM là tập hợp các chủng vi sinh vật có lợi cho cây trồng

BIO EM (dạng lỏng)
Liên hệ

Sản phẩm là tập hợp các chủng vi sinh có lợi cho nông nghiệp như:...

Email Zalo
0909 575 223