Lịch sử hình thành

Công ty TNHH BIO Nông Lâm đươc thành lập ngày 08-06-2017 với mục tiêu đem những nghiên cứu của sinh viên - giảng viên trường Đại học Nông Lâm TP. HCM ra ứng dụng vào mảng nông nghiệp, giúp cho bà con nông dân tiếp cận được những cái mới, cái hay góp phần tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn với chi phí thấp.

- Ngày 08-06-2017: Công ty TNHH BIO Nông Lâm được thành lập với mảng kinh doanh chính là phân bón cho cây trồng

- Ngày 01-12-2017: Công ty mở rộng quy mô kinh doanh ở mảng thức ăn, men vi sinh cho thủy sản

- Ngày 01-01-2019: Công ty định hướng mở rộng ở mảng men vi sinh, khoáng - vitamin cho gia súc, gia cầm

- Ngày 01-06-2019: Công ty nghiên cứu mở rộng kinh doanh ở mảng nấm ăn - nấm dược liệu


Email Zalo
0909 575 223