Tầm nhìn sứ mệnh

Công ty TNHH BIO Nông Lâm sẽ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp gồm sản xuất, kinh doanh phân bón, sản phẩm chăn nuôi. Nhằm tạo ra nguồn sản phẩm xanh, sạch, an toàn và chat lượng cho bà con nông dân.

1. Tầm nhìn: Chúng tôi phấn đấu để xây dựng và phát triển Công ty TNHH BIO Nông Lâm thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ tương ứng. Chúng tôi hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc cung cấp hàng hóa chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn thế giới.

2. Sứ mệnh: Công ty TNHH BIO Nông Lâm tin rằng trách nhiệm hàng đầu của mình là đảm bảo các sản phẩm làm ra an toàn, chất lượng, đám ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng hợp lý các nguồn nguyên liệu sạch, thân thiện với môi trường. Không ngừng nghiên cứu, cải tiến, áp dụng khoa học công nghệ - kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cung ứng dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ gắn bó hợp tác lâu dài với các đối tác, chia sẻ quan hệ bình đẳng, các bên cùng có lợi.

3. Giá trị cốt lõi:

- Hướng tới chất lượng: luôn quan tâm tới chất lượng của từng sản phẩm và dịch vụ.

- Chuyên nghiệp hiệu quả: đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với khả năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ sản xuất, phân phối mang lại sự hài lòng cho khách hàng và người sử dụng.

- Hợp tác thành công: đề cao tinh thần tôn trọng và giữ chữ tín trong quan hệ với các đối tác trên cơ sở cùng có lợi.

- Phát triển bền vững: ưu tiên và đánh giá cao mọi nỗ lực, đóng góp vì mục tiêu phát triển bền vững. Tổ chức xây dựng, tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho công tác sản xuất; đầu tư năng lực sản xuất và năng lực giám sát chất lượng hàng hóa của các nhà máy sản xuất, tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý; tăng qui mô doanh số, thị phần thương mại, dịch vụ; tăng tỉ suất lợi nhuận trên vốn; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong đơn vị.


Email Zalo
0909 575 223